Persoonlijke effectiviteit en zelfmanagement

“De in het verleden niet behaalde resultaten bieden mogelijkheden voor de toekomst”

We hebben allemaal zo op zijn tijd te maken met moeilijke situaties waarin we vast kunnen zitten.

Loop je steeds tegen bepaalde zaken aan die je graag anders zou doen? Ben je het zat om onzeker te zijn, te stressen en alsmaar tegen dingen op te zien? Ervaar je angsten die je beperken in je doen en laten? Weet je niet goed hoe je uit je oude gedragspatronen kunt komen en hoe je jouw kwaliteiten beter kunt benutten?

We onderzoeken jouw onbewust aanwezige belemmeringen, patronen, krachten en kwaliteiten. Zo werken we effectief naar de gewenste verandering toe. Gebruikmakend van gecreëerd zelfinzicht én zicht op de onbewust aanwezige krachten en vermogens, wordt jouw potentieel aangeboord.

We bouwen aan een fundament van meer gevoel van eigenwaarde en meer vertrouwen in je eigen kunnen. Je komt beter in je kracht te staan. Bovendien werken we naar meer vrijheid in keuzes en mogelijkheden zowel in werk als privé.

Hierbij valt te denken aan:

  • Perfectionisme en faalangst

  • Stressmanagement

  • Voorkomen burn-out en preventief zelfmanagement

  • Bore-out en preventief zelfmanagement

  • Angstreductie

  • Traumaverwerking

  • Omgaan met ongewenste veranderingen, Life Events

  • Veerkracht vergroten

  • Zelfvertrouwen vergroten

Kempers Coaching + Ontwikkeling

In ruim 20 jaar heb ik veel expertise opgebouwd als coach en therapeut. Met coaching en integratieve psychotherapie begeleid ik je graag om je potentieel te (her)vinden en in te zetten om het gestelde doel te bereiken.