Coaching op maat voor iedere professional

Kempers Coaching + Ontwikkeling in Leiden biedt jou als medewerker, manager of CEO kortdurende, oplossingsgerichte coaching om het beste uit jou te halen. Met een persoonlijke aanpak coach ik je en werken we aan jouw ontwikkeling als professional voor meer regie, balans en plezier in jouw werk en privéleven. 

Van medewerker tot CEOOntgrendel je professionele potentieel

Zoek je coaching die precies past bij jouw unieke positie en uitdagingen?

Leer oude patronen doorbreken voor beter zelfmanagement en bereik jouw doelen effectiever.

Voel je weer vitaal! Werken aan een duurzame verandering en balans in werk en privé leven.

Klankbord en ondersteuning voor managers, bestuurders, ondernemers, directieleden bij het ontwikkelen van leiderschap.

Navigeren door levensloop om meer helderheid te krijgen of juist stilstaan bij verlies, rouw of andere grote bepalende levensgebeurtenissen (life events).

Ontwikkel je communicatiestijl om effectief te communiceren. Leer de invloed van non-verbale signalen en verbeter je relaties.

Beheers je tijd, herwin je leven. Leer grenzen stellen, prioriteiten bepalen en stress reguleren.

Maak kennis

Cliënten ervaren mij vaak als doortastend waarbij zij zeggen dat ik snel tot de kern van het probleem weet te komen. Ook benoemen ze de veiligheid, lichtheid en de openheid waarin het prettig werken is om het gewenste coachdoel te bereiken.

Mijn werkwijze

In een vrijblijvend oriënterend gesprek voor coaching overleggen we wat de opties zijn en wat het beste bij de vraagstelling van jou als manager, bestuurder ondernemer of medewerker past. Dit oriëntatiegesprek is bovendien een manier om na te gaan of er een persoonlijke "klik" is om samen te gaan werken.

Coach die voor  medewerkers, managers en ondernemers altijd maatwerk biedt

Het werken met maatwerk past mij zeer goed zowel qua methodiek, programma’s als de manier van samenwerken. Dat uit zich onder andere in:

  • Diverse coachingprogramma’s variërend in intensiviteit.
  • De verdiepende coaching stijl en methodieken aansluitend op de vraagstelling en de coachee met daar waar nodig therapeutische interventies.
  • Het aantal en de frequentie van de coachbijeenkomsten.
  • Face to face, onlinebijeenkomsten of een combinatie daarvan.
  • Afstemming met andere personen, zoals een bedrijfsarts.
  • Een eventueel start-, tussentijds en eind (evaluatie) gesprek met de leidinggevende en coachee (3-gesprek).

UNIEKE VERDIEPENDE COACHING STIJL

Na vele jaren werken als coach en therapeut kan ik mijn stijl van coaching het beste benoemen als de verdiepende coachingsstijl van Kempers Coaching + Ontwikkeling. Met deze verdiepende coachingsstijl kijk ik direct naar de onbewust aanwezige belemmeringen, patronen, kracht en kwaliteiten. Diverse inzichten en methoden uit verschillende stromingen zet ik integratief in. Het hele traject van de coaching is maatwerk, ik werk niet met vaste protocollen alles is geheel gericht op jou dat wat bij jou past en aansluit. Doelbewust zet ik zowel mijn ratio, intuïtie als gevoel in. Dit helpt mij om direct en effectief te reageren in het hier-en-nu. Doordat ik mezelf als coach goed ken, ben ik een 'vrije speler' en breng ik je maximaal in beweging. Zodoende werken we effectief naar de gewenste verandering toe.

Hoe ik coach methodieken gebruik, staat bij methodieken apart beschreven. Daar waar nodig pas ik interventies uit mijn psychotherapeutische “toolkit” toe. Mijn begeleiding is er volledig op gericht om het potentieel uit jou vrij te maken en om het behaalde resultaat in het coachtraject goed te bestendigen.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie.
Bij Voice Dialogue wordt gewerkt met de verschillende kanten of stemmen van de mens. Bijna iedereen heeft wel te maken met een interne criticus of perfectionist, of met een angstig of zich altijd aanpassend deel in zichzelf. Bij Voice Dialogue gaan we als het ware letterlijk in gesprek met deze subdelen. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en tot het ontdekken van onbewust aanwezige hulpbronnen waardoor andere strategieën gebruikt kunnen gaan worden.
Een manier om met opstellingen te werken is het Sociaal Panorama, ontwikkeld door Lucas Derks. Met deze methode breng je de relaties tussen de personen in iemands (werk)situatie ruimtelijk in beeld. Doel van het werken met het Sociaal Panorama is het analyseren en veranderen van de innerlijke beleving van sociale systemen rondom een persoon. Denk daarbij aan het nemen van emotionele afstand of het loslaten van levende of overleden anderen of aan het verminderen van de dominante invloed die men van een ander kan ervaren.