Versterken van communicatiestijl

“Gecommuniceerd wordt er altijd, de vraag is echter hoe.”

Herken je de situatie waarin je moet samenwerken en dus communiceren met een lastige collega? Je gaat er steeds meer tegenop zien. Terwijl je ook ervaringen kunt hebben waarin je met iemand een vloeiend gesprek hebt.

Jouw communicatiestijl is daarbij van invloed op hoe je gesprekspartner jou ervaart en beoordeelt. En dat bepaalt of je boodschap wel of niet duidelijk en doeltreffend overkomt.

Communicatie kan gezien worden als een proces met een inhoudelijk en een relationeel aspect. Essentieel is dat communicatie over de inhoud pas soepel kan verlopen wanneer de relatie tussen de gesprekspartners respectvol is. De non-verbale signalen die jij en je gesprekspartner wederzijds afgeven spelen onbewust een zeer grote rol in het wel of niet goed overbrengen van je boodschap.

Door je bewust te maken van je communicatiestijl en deze te ontwikkelen help ik je om effectief te communiceren. We werken met diverse methodieken om je (on)bewuste overtuigingen, aannames en triggers te onderzoeken. Feedback over je non-verbale communicatie is daarbij ook een onderdeel.

Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

  • Bewustwording van inhoudelijk en relationeel aspect

  • Bevorderen van assertiviteit

  • Bewust worden van uw communicatiestijl

  • Inzicht krijgen in eigen verbale en non-verbale communicatie

  • Inzicht in aannames bij het communiceren

  • Adequaat reageren bij weerstand

  • Durven vragen en doorvragen

  • Feedback kunnen geven en ontvangen

Kempers Coaching + Ontwikkeling

In ruim 20 jaar heb ik veel expertise opgebouwd als coach en therapeut. Met coaching en integratieve psychotherapie begeleid ik je om vol vertrouwen in jezelf en op een rustige respectvolle manier te kunnen communiceren.