Praktijk informatie

Geaccrediteerd door AVAR als "uitstekende praktijk"!

De praktijk is aangesloten bij

  • NBVH
  • SCAG
  • AGB
  • RBCZ
  • Landelijk Steunpunt bij verlies
Kamer van Koophandel:
BTW:
Praktijkcode:
Behandelaar code (AGB):
Beroepsvereniging NBVH:
RBCZ/TCZ: registratie:
28101815
NL002054354B57
90010932
0031999
04061
403169R

Kamer van Koophandel: 28101815
BTW: NL002054354B57
Praktijkcode: 90010932
Behandelaar code (AGB): 90031999
Lid beroepsvereniging NBVH: 04061
Lid RBCZ/TCZ: registratie: 403169R

Vergoeding (deels) mogelijk bij de zorgverzekeraars

Hypnotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering door de meeste ziektekostenverzekeraars deels vergoed. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van je polisvoorwaarden. Om misverstanden te voorkomen is het bij navraag bij de ziektekostenverzekeraar van belang om de bovenstaande praktijkgegevens paraat te hebben (minder van belang is de praktijknaam). Of check de zorgwijzer.

Plato Eisen

Ik voldoe ook volledig aan de PLATO eisen van de verzekeraars en beschik daarmee over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale kennis. Alleen dan kunnen de behandelingen van cliënten voor een (deel) vergoeding in aanmerking komen bij de zorgverzekeraars.

Praktijk registraties + Klachten regeling

Met mijn praktijk ben ik ingeschreven bij registers, o.a. NBVH, RBCZ, SCAG en AGB. Deze organisaties zien toe op de handhaving van de kwaliteit van de therapeut en de praktijk(voering). Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH) ben ik gebonden aan een beroepscode, kwaliteitswaarborg en bijscholingsverplichting.

Ook ben ik gebonden aan een klachtenregeling die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ik voldoe met de praktijk aan deze eisen. Als er een klacht leeft bij jou als cliënt, dan bespreken we die eerst samen om tot een passende oplossing te komen. Indien dat niet lukt, dan is het mogelijk een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van de NBVH, waarbij in het uiterste geval een bindende uitspraak kan worden gedaan door de geschilleninstantie Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidzorg (SCAG), waarbij ik ben aangesloten. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraar en cliënten. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor je vragen of aanmelding.