Home Particulier Methoden Life coaching

Life coaching

Deze vorm van coaching richt zich op essentiële vragen die met fundamentele bezinning of heroriëntatie op het leven en/of werk te maken hebben. Het gaat om het verhouden tot het bestaan, de onontkoombaarheden en complexiteit. De begeleiding heeft vooral tot doel om de kwaliteit van leven, het “zijn” te verhogen. Of anders gezegd het leven te leven, aanwezig te zijn in het leven met de omstandigheden zoals ze zijn. 

Life coaching richt zich niet zo zozeer op een veranderingsproces maar heeft een meer explorerend karakter.

Om bijvoorbeeld de levensvragen te onderzoeken als:
wie ben ik?
wat kan ik?
wat wil ik?

Een methodiek die ik hierbij bijvoorbeeld zou kunnen inzetten is het doornemen van je levensverhaal. Aan de hand van je levensverhaal gaan we de verdieping in door aandacht te besteden aan wie je was, welk leven heb je tot nu toe geleefd en wie je nu bent.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955