Visie

In de praktijknaam Kempers Coaching + Ontwikkeling is mijn visie opgenomen.
Ervan uitgaande dat met ontwikkeling in de persoonlijke groei een persoonlijk welbevinden en economisch succes wordt bereikt. In elk traject dat ik  aanga als coach, therapeut, trainer en docent wordt ontwikkeling van het individu nagestreefd. Ontwikkeling ontstaat door leren èn door dit werkelijk te integreren in het persoonlijke leven.
 
Kempers Coaching + Ontwikkeling biedt effectieve, oplossingsgerichte en daarmee resultaatgerichte begeleiding. Bij de oplossingsgerichte manier van werken wordt de cliënt geheel erkend in zijn of haar situatie / perspectief. Essentieel hierbij is dat ik me als begeleider flexibel opstel in mijn houding èn reactie, waardoor er bij de ander al snel ruimte komt om te komen met eigen oplossingen en mogelijkheden. Ieder mens bezit zèlf de mogelijkheden om verder te groeien en te leren. Het gaat er om die mogelijkheden aan te boren en verder uit te bouwen.

In het dagelijks leven gaat dat meestal gemakkelijk en als vanzelf. Soms kost het echter moeite en aandacht. Op die momenten kan er behoefte zijn aan ondersteuning. Deze ondersteuning biedt ik u graag!

Jacqueline Kempers staat voor een begeleiding die:
respectvol, zorgvuldig, effectief, betrokken, motiverend, oplossingsgericht en praktisch is.

Wil je meer weten, je specieke vraag aan me voorleggen of wil je je aanmelden 

vraag of aanmelden? 
 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955