EMDR

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing

EMDR is een korte en krachtige techniek voor het verwerken van vervelende of traumatische ervaringen.

EMDR-therapie is bedoeld voor mensen die vervelende, schokkende of traumatische ervaringen hebben meegemaakt en daar de gevolgen van ondervinden. Zoals bijvoorbeeld schrikreacties, angsten, nachtmerries, herbeleving, hyperventilatie, fobieën, paniekaanvallen en post traumatisch stress syndroom (PTSS) maar ook gevoelens van somberheid, schuld, schaamte of verdriet.

Hoe werkt EMDR?
Tijdens de EMDR-therapie wordt alles wat met de nare of traumatische ervaringen samenhangt verwerkt zonder dat daarbij veel gepraat wordt. Men krijgt via een koptelefoon afwisselend aan linker of rechteroor, ritmische tikgeluiden te horen. Hierdoor wordt een verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd, vergelijkbaar met wat er gebeurt tijdens de REM slaap, alleen nu in volledig waakbewustzijn.
De stimulatie van de linker- en rechterhersenhelft zorgt ervoor dat de ervaringen op een nieuwe manier verwerkt worden en een nieuwe plek krijgen. De herinneringen blijven bestaan maar de emoties, behorende bij de nare ervaringen, nemen sterk af en zullen uiteindelijk verdwijnen.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955

 

 

emdr