Innerchild

Het verleden leeft voort in het heden

Als we geblokkeerd worden in het dagelijks functioneren kan dat veroorzaakt zijn door aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd. Zo vormen zich op vroege leeftijd overtuigingen en trekken we bepaalde conclusies over onszelf en de omgeving. Sommige van deze conclusies hebben op latere leeftijd een beperkend en belemmerend effect op onze persoonlijke ontwikkeling. Vaak is het herkennen van deze overtuigingen voldoende om te kunnen veranderen.

Maar soms ook niet.
Als gebeurtenissen uit de kindertijd niet volledig verwerkt zijn krijgen deze een emotionele lading die opgeroepen wordt bij dagelijkse gebeurtenissen. Het innerlijk kind in de mens reageert op de manier die is aangeleerd in de kindertijd. Daardoor wordt iedere keer opnieuw hetzelfde kindgedrag vertoond en volgehouden met dezelfde bijbehorende emoties. De conclusies die toen getrokken werden, gelden in de tegenwoordige situatie nog steeds voor het innerlijk kind in de mens.

Innerchild therapie zorgt ervoor dat de overtuigingen en de besluiten, gemaakt op de jonge leeftijd achterhaald worden en dat de emoties uit die kindertijd verwerkt worden.
Daartoe wordt gewerkt vanuit de volwassene en wordt ons eigen innerlijk kind ondersteund om emoties die als kind ondraaglijk leken te kunnen hanteren. Als volwassene hebben wij de kracht om de oude gebeurtenissen en de emoties die daaraan verbonden zijn een plek te geven. De gebeurtenis uit het verleden zelf zal niet veranderen maar de beleving van deze vroegere gebeurtenis zeker wel. Dit proces geeft meer ruimte voor anders denken en handelen.

Bij Innerchild therapie bij Kempers Coaching + Ontwikkeling wordt dus een vertaalslag naar het hier en nu gemaakt vanuit de herbeleving van jeugdgebeurtenissen. En gaat het niet alleen om de herbeleving op zich. Daarom is innerchild therapie bij Kempers Coaching + Ontwikkeling ook oplossingsgericht.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955