Home Ervaringen & Partners

Ervaringen + Coachingpartners

Hieronder volgen enkele ervaringen van ex- clienten bij verschillende vragen en themas. Je leest ondermeer wat ze bereikt hebben en hoe ze mijn begeleiding ervaren hebben. Heb jij vragen?  Bel mij vrijblijvend bellen en mailen.

Loopbaancoaching vanuit Ontwikkeladvies 45 plus traject  GRATIS!! 


- Jacqueline is een fijne "hands on" coach die snel je vraag duidelijk krijgt om dan over te gaan tot het zoeken van antwoorden. Vooral het praktisch benaderen van mijn vraag m.b.v. verschillende modellen/inzichten heeft mij aangesproken en geholpen in het duidelijk krijgen wat te doen. Ik kan haar zeker aanbevelen voor persoonlijk vraagstukken.
- In de twee ‘coaching’ sessies die wij hebben gehad heeft Jacqueline mij dmv het stellen van vragen laten beseffen dat ik ook anders naar zaken kan kijken. Op een heel prettige manier wordt er een spiegel voorgehouden. Je zit toch in bepaalde routines op het werk en door je regelmatig zelf de vraag te stellen ‘waarom doe ik dit nu zo’ ga je voor je zaken anders doen. Ik heb de twee sessies als erg prettig ervaren en heb hier veel geleerd en kan hier goed mee een de gang.
-Jacqueline is een fijne coach, ze vraagt door waar je zelf stopt met verder denken en heeft goede tools om meer inzicht te geven in de organisatie van werkzaamheden en hoe daarmee om te gaan. Waarbij ze zowel met schema’s werkt als met meer intuitieve middelen. Ook de aandacht voor de levensfase en het concreet maken van wensen en doelen geven inzicht en energie. Jacqueline is een prettig mens met humor. Ze heeft mij in twee keer een stuk verder geholpen!
- De twee loopbaansessies die ik bij Jacqueline heb gevolgd zijn voor mij heel inzichtgevend en waardevol geweest. De professionele, warme en natuurlijke benadering vond ik heel prettig. Jacqueline weet je in je kracht te zetten. Niet door in te vullen maar door je eigen weg hier naar toe zelf te ontdekken.
Een aanrader!

Leidingevende en grenshantering Gedurende 3 coachingssessies heeft Jacqueline mij met diverse interventies de juiste inzichten gegeven. En dit op een hele praktische en voor mij passende en toepasbare manier. Ik heb Jacqueline ervaren als een rustige en deskundige coach die goed de verbinding weet te maken. Ze luistert goed en voelt goed aan wat wel of niet toepasbaar is. Ze weet ook hierin goed te schakelen. Het waren voor mij waardevolle uren die een boost aan mijn persoonlijke ontwikkeling hebben gegeven en zoals ik nu ervaar ook duurzame veranderingen teweeg hebben gebracht

Life coaching bij zowel privé als werk vraagstukken
De coaching van Jacqueline heeft mij op weg geholpen bij het zelfstandiger denken en doen. De verschillende interventies werden goed bij de gepresenteerde problematiek gezocht.


Stress klachten waaronder oorsuizen
Bij Jacqueline Kempers vond ik een rustige, empathische therapeut die met de juiste attitude al snel een veilige en ontspannen sfeer creëerde waardoor ik me open kon stellen voor mijn persoonlijke ontwikkelingen. Met regelmaat heeft ze, door de juiste vraagstelling, mij tot mooie inzichten gebracht die essentieel bleken voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De vleugjes humor, de rust en de veiligheid die ik bij Jacquelines begeleiding ervaar hebben mijn traject tot een heel positief doel gebracht.
Angst klachten
Jacqueline is een therapeute die prettig in de omgang, rustig, doortastend en vol vertrouwen is. Mijn automatische reactie (stress- reactie) is vrijwel weggegaan. Ervoor deed ik zelf enorm mijn best om zelf de stressreactie weg te krijgen, maar dit lukte niet onder de werkelijke omstandigheden waarin ik mij bevond. Juist door de EMDR-behandeling is het uiteindelijk gelukt wel mijn doel te bereiken. Hier ben ik ontzettend blij om.

Begeleiding van echtpaar na verlies van hun kind
Jacqueline heeft ons begeleid na het verlies van ons kind. We gingen hier allebei zó verschillend mee om dat we uit elkaar dreigden te groeien. Jacqueline heeft ons zo goed begeleid dat onze relatie sterker is geworden. We hebben leren omgaan met elkaars verdriet. Jacqueline is professioneel maar toch heel erg persoonlijk. Ze weet te confronteren maar ook te troosten. Je mag zelf het tempo van de begeleiding bepalen. We zijn Jacqueline heel dankbaar voor alle hulp.  

Leidinggevende, omgaan met onverwachte situaties en beslissingen nemen

I have followed 8 coaching sessions in total. At the beggining, we have set the goals and I had to score myself at that moment. My scoring was very low, and that is also how I felt before the coaching started. But because of the appoach of Jacqueline (guiding me to the answers that I needed to find, lot of examples and comparisons) in a open and relaxed atmosphere, I have started to feel better after 2 sessions already. By the end, I have not just reached my goals, but felt like a different person, the one that doesnt need to score herself. Progress was amazing and my self confidence has never been higher!

Faalangst en vergroten van carriere perpectief

Ik heb veel therapiën gehad in mijn leven en eigenlijk ooit besloten dit niet meer op te zoeken en toe te laten. Maar jij hebt laten zien dat het ook anders kan. Je gaat uit van de krachten en neemt die als basis (zo voelde het voor mij).Je liet mij zoeken, maar sprong wel bij als ik echt ergens niet opkwam of het echt moeilijk vond. Je overheerst niet, je zegt misschien zelfs bijzonder weinig. Je laat het mij zeggen en bedenken. Maar wát je zegt, is raak.Alles wat ik heb bereikt, heb ik kunnen bereiken dankzij de tools en inzichten die jij me hebt aangereikt.
Voor dit alles, ben ik je heel dankbaar.

Herorientatie op werk en zichtbaarheid vergroten 

Ik heb goed kunnen werken aan mijn doelen door jouw open houding en vermogen om dat aan te stippen/uit te vragen wat er toe doet. Doordat jij goed het proces in de gaten houdt heb ik mij vooral kunnen richten op wat er speelde op dat moment in mijn lijf gedurende de sessies. Ik heb even alles goed op een rijtje kunnen zetten wat er allemaal speelde bij mij en dat zorgde ervoor dat ik even pas op de plaats kon maken. Ik heb je als prettig, gelijkwaardig, steunend en motiverend ervaren. Dank hiervoor!

Heftige reorganisatie werk 

Op mijn werk heb ik een heftige reorganisatie meegemaakt en daarin heb ik mijn doel bereikt. Dat heb ik voor mijn gevoel echt afgesloten nu. Jacqueline had heel snel inzicht in mijn situatie, karakter, emoties, kwaliteiten en uitdagingen. De tweede keer had ik het gevoel dat ik bij iemand was die mij al jaren kende. De coaching ging heel snel; al na een paar sessies heb ik een nare periode op het werk eindelijk goed kunnen afsluiten en met haar praktische adviezen en inzichten voel ik me weer veel sterker en positiever.

Prive en werk crisis 

Jacqueline hielp mij in een van de meest moeilijke periodes van mijn leven, liet mij op mijn tempo zoeken naar mogelijke oorzaken en hielp daarmee om te leren gaan en -indien mogelijk- accepteren. Ze hielp me weer functioneren in mijn priveleven en een start maken met mijn werk. Ik ben haar zo dankbaar voor alles wat zij deed en hoe ze dat heeft gedaan. Ik had me geen betere therapeut kunnen wensen.

Omgaan met tegenslagen

De sessies bij Jaqueline hebben mij geholpen om na tegenslagen beter met negatieve gedachten om te gaan, minder in een negatieve spiraal terecht te komen en in stressvolle situaties minder gespannen te reageren. Jaqueline herkent de gevoelige plekken, vraagt goed door waar het nodig is en geeft structuur aan de sessie. Zeer positief vond ik dat ze mijn grenzen respecteerde en de gesprekken toch altijd doelgericht bleven. 

Student integratieve psychotherapie  3e jaar

Jacqueline heb ik tijdens de therapie leren kennen als scherp, resultaatgericht en zeer kundig. Ik heb met haar begeleiding grote stappen kunnen maken in mijn eigen groei- en ontwikkelingsproces als integratief psychotherapeut, en ook als mens. Met haar hulp heb ik veel tools en inzichten gekregen over mijn hulpvraag in diverse situaties: wat is van mij en wat is van de ander (en mag ik daar ook laten)? Dank je wel Jacqueline, voor het terzijde staan tijdens dit bijzondere stuk in mijn ontwikkeling!

Omgaan met grote reorganisatie werk

De dagelijkse gang van zaken waar ik tegen aanliep,  gaven mij in sommige situaties veel innerlijke onrust.  Met een goed oplossend en analytisch vermogen, was ik niet meer in staat dit nog zelf op te lossen.” Waar is de oplossing?”,  werd “wie kan mij verder helpen?”
Via goede ervaringen van iemand, die bij Jacqueline in therapie was geweest, ben ik bij Jacqueline terecht gekomen. Zonder dat het verleden volledig wordt geanalyseerd, loop je tegen dingen aan die mogelijk al in een ver verleden zijn ontstaan, zonder dat je jezelf hiervan bewust bent. Ik heb de tools gekregen, die jezelf niet zou kunnen bedenken en ik ben hiermee aan de slag gegaan.  Het was een mooi en vooral leerzaam traject waarin verbinding centraal staat. Het coachingstraject heeft mij nog meer kracht gegeven en het vermogen te handelen naar eigen inzichten.  Aan het einde van dit traject kan ik zeggen: ik ben mezelf gebleven maar dan net een beetje anders.

Client met thema’s rondom familie

Bij Jacqueline voelde ik mij meteen op mijn gemak. Zij is echt, oordeelt niet en zet het belang van de client altijd voorop. Zij heeft mij met het haar oplossingsgerichte praktische houding enorm geholpen een grote stap te zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Zelfvertrouwen vergroten

Jacqueline heb ik als zeer grondig ervaren. Tot het laatst toe kijken samen met mij hoe het zit en hoe ik anders kan doen. Daarin zo veel bereikt dan het anders doen als eigen voelt.

Werk project manager ICT en communicatie vragen 

Mijn ervaringen zijn positief en nuttig geweest. Jouw aanwezigheid heb ik als ondersteunend ervaren. Je hebt mij zelf alles laten benoemen door de juiste vragen te stellen. Hierbij voelde ik mij veilig. Mijn doel is bereikt door eerst meer stil te staan bij de structuur op mijn werk en de aanscherping van een aantal details. Vervolgens ben je met mij meer de diepte ingegaan bij levensthema's middels het gedachtenformulier, NLP en andere methodieken. Aangezien ik zelf opensta voor deze andere technieken heb ik dit als zeer bruikbaar ervaren. Met behulp van deze ervaringen heb ik mijn doelen kunnen bereiken. Ik heb het zo als uiterst plezierig en nuttig ervaren. Ik kan/zal iedereen Jacqueline aanprijzen voor coaching en andere therapieën.

Herstel van burn-out 

Ik heb heel prettig gewerkt met Jacqueline. Ze heeft een heel arsenaal aan technieken die ze steeds kan aanpassen als de situatie daar om vraagt. Voor mij was het heel fijn dat we ons hebben kunnen concentreren op het veranderen van beleving, gedrag en emotie in het hier en nu en niet eindeloos het verleden hebben geanalyseerd. Die praktische kant, gecombineerd met een haarscherp professioneel inzicht, en tegelijkertijd ook alle ruimte voor emotie, is echt uniek in een therapeut.  

Werk: omgaan met leidingevende

In het verleden ben ik wel eens eerder bij een therapeut geweest, wat niet tot zoveel succesheeft geleid als bij jou. Je bent door jouw aanpak met mij de diepte ingegaan. Door de therapie die je gebruikte kwam je echt tot de kern van mijn probleem en was verhelderend. Ik heb het gevoel dat ik veel meer innerlijke rust heb gevonden.

Stoppen met roken

Na verschillende mislukte pogingen te hebben gedaan van mijn rookverslaving af tekomen ben ik bij Jacqueline Kempers terecht gekomen. De werkwijze van Jacqueline sprak mij direct aan. Ik geloof namelijk dat de wilskracht vooral uit jezelf moet komen en kon daarbij wel wat sturing gebruiken. Jacqueline heeft mij hiervoor de juiste tools aangereikt waardoor mijn zelfinzicht groeide.De rust en betrokkenheid van Jacqueline zorgde ervoor dat er genoeg ruimte was om volledig mijzelf te kunnen zijn. Zoals ik de hypnotherapie kan omschrijven heeft er bij mijeen herprogrammering plaatsgevonden waardoor ik de sigaret niet meer wil toelaten in mijn leven. Mede dankzij de coaching is mijn doel bereikt om geen afhankelijkheid meer te voelen en daarbij een stukje vrijheid gecreëerd.

Verliesverwerking 

Na het overlijden van zes jaar geleden mijn moeder en vorig jaar mijn vader voelde ik me niet echt mezelf meer en twijfelde ik of ik er zelf wel bovenop zou komen. Daarom ben ik hulp gaan zoeken en wilde ik er alles aan doen om me weer wat beter te voelen. Alle gesprekken, het er zoveel over kunnen praten en het gevoel te hebben dat ik alles kon bespreken. Ook vond ik het goed dat muziek zo bij het proces betrokken werd omdat muziek voor mij heel belangrijk is. Daar werd goed op aangesloten. Ik heb meer vertrouwen in de toekomst gekregen, heb zin om dingen te gaan ondernemen en daar ook plezier aan te beleven.

Ik zat vast met de rouwverwerking van het verlies van een hele dierbare persoon in mijn leven. Met grote deskundigheid, en met respect voor mij als persoon en mijn beperkingen (door een chronische ziekte), heeft Jacqueline mij echt perfect geholpen uit deze impasse te komen! Ik zou meer mensen adviseren naar haar toe te gaan, ze is echt zeer deskundig en een aangenaam persoon. 

Man 59 jaar

Ik heb zelf veel te lang rond gelopen met een groot geheim wat op een groot deel van mijn leven onbewust van invloed is geweest. Ik heb de begeleiding van Jacqueline als zeer profsioneel ervaren. Mijn ervaring is dat het mijn leven terug heeft gegeven zonder schuld gevoel. Dat ik veel sterker in mijn schoenen sta ben de gehele dag vrolijk. Het heeft mij als mens veel sterker gemaakt ik loop niet meer voor lastige zaken weg.

Loopbaan

Ik ben erg blij dat ik de kans heb gehad om een coachingstraject te volgen. Het heeft me zeker verder geholpen bij mijn zoektocht naar een nieuwe baan. Het is voor mij nu weer duidelijker wat ik graag wil en waarom. Bovendien zijn veel twijfels die ik had weggenomen.  Het leukste van de gesprekken vond ik dat je op een andere manier gaat kijken naar je problemen door de vragen die de coach stelt. En dat je actief aan de slag gaat met wat je bezig houdt door teken-, schrijf- en andere doe-opdrachten. Daardoor werd mij snel duidelijk waar het probleem ligt en wat ik er aan kon doen.

Jacqueline is me aanbevolen door mijn werkgever. Jacqueline heeft ervaring in de ‘labwereld’ en dit is een voordeel tijdens het coaching traject. Het kennismakingsgesprek vond ik interessant en ik voelde me op mijn gemak. Hierdoor heb ik gekozen om het coaching traject met Jacqueline aan te gaan. Ik stond voor een moeilijk keuze moment. Ik moest gaan kiezen voor een nieuwe baan. Hier had ik erg veel moeite mee. Ik wilde de beste keus maken, maar hoe bepaal je die?. De coaching heeft me heel erg geholpen bij mijn keuze. Door verschillende oefeningen wist ik dat ik eigenlijk al gekozen had. Onbewust wist ik al wat ik wilde, ik kon mezelf alleen niet uitleggen waarom ik die keuze maakte. Het bracht rust om te merken dat ik het eigenlijk wel wist.

Jacqueline Kempers werkt samen met de volgende partners: 

onze-coach    

OnzeCoach  ontzorgt  organisaties  met  krachtige  coaching  in  een  transparant  en  kostenbewust  jasje.  Via  de  innovatieve  portal  kunnen  grote  organisaties  met  minimale  inspanning  hoogwaardige  coaching  aan  de  medewerkers  aanbieden.  OnzeCoach  biedt  daarbij  24/7  inzicht  in  de  kosten,  kwaliteit  en  resultaten  van  coaching.  Ik  ben  één  van  de  40  coachprofessionals  die  zijn  aangesloten  bij  het  landelijke  netwerk  van  OnzeCoach.  www.onzecoach.nl.

    

 

 Lifestyle trainingen en persoonlijke ontwikkeling

 

Expans2interim facility management, unplug your mind training

 

kncv

 

jong-kncv 

 

lsr

 

 

 C2W Career Expo

 

Coachingbon                     

                                                                     

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955