NLP

NLP is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie.

NLP is ontstaan vanuit de ontwikkeling van psychologie, linguïstiek, antropologie en neurowetenschappen. De integratie van deze vier wetenschappen is samengevat in een communicatiemodel dat de wisselwerking tussen geest en lichaam, denkwijzen en gedrag beschrijft.
Vanuit dit model zijn allerlei technieken ontstaan die als doel hebben de effectiviteit van denken en handelen te bevorderen op een praktische manier. Door toepassing van NLP wordt het aantal keuzemogelijkheden van gedrag vergroot, ontwikkelt men zich en neemt de kwaliteit van leven toe.

NLP is dus praktisch en doeltreffend. NLP bij Kempers Coaching + Ontwikkeling is oplossingsgericht omdat tijdens het werken met NLP het doel en de gewenste situatie continu als motivatiemodel gehanteerd wordt.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955