Home Zakelijk Methoden Beelddenken

Beelddenken

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Beelddenken, het woord zegt het al, is een vorm van denken in beelden.
Verbeelden is de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt.
De meeste mensen denken in beelden. De een zoekt de beelden in woorden, terwijl de ander de woorden zoekt voor de beelden.

Tijdens de coaching door middel van beelddenken wordt gewerkt met beeldmateriaal op papier of met de beelden die u zelf, bewust of onbewust, vormt. Door een beeld echt te bekijken, te onderzoeken ontstaat er meer ruimte in denken. Door dit creatieve kijk- en denkproces kunnen er nieuwe of andere ideeën of gedachten ontstaan die vroeger, tijdens het rationele denken, niet opkwamen. Beelddenken bevordert het creatieve proces om uiteindelijk een oplossing of antwoord te vinden. Beelddenken kan ook gezien worden als een associatie middel en is daarom ook een prima methode voor brainstormsessies.

Wat kun je ermee
Beelddenken is als menselijk vermogen rechtstreeks bruikbaar om u uit te nodigen beter en meer volgens uw eigen identiteit, uw eigen persoon keuzes te maken, de toekomst vorm te geven en vanuit uw passie het werk of privé-leven in te vullen.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955