Home Particulier Coaching

Coaching

Wat is coaching?

Bij mijn vorm van coaching staat niet het probleem centraal maar de gewenste oplossingen of het gewenste doel en is hiermee toekomstgericht.
De oplossingsgerichte aanpak komt tot uiting in mijn motiverende begeleiding. Ik help je de zaken te ordenen. Daarnaast reik ik interventies aan zodat het mogelijk wordt voor je om:
• je probleem op te lossen of te hanteren
• antwoorden op vragen te vinden
• kennis en vaardigheden te ontwikkelen
• inzichten te ontwikkelen
• ongebruikte mogelijkheden te benutten.

Wat betekent dit voor je?
Je leert je eigen persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen verder te verkennen en te benutten. Zo leer je bestaande strategieën uit te breiden om daarna de juiste koers in het leven te (her)vinden.

Methode
De basis voor mijn begeleiding is NLP coaching, RET, beelddenken en mindfulness.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955