Home Particulier Therapie

Therapie

 Wat is therapie?

Sommige klachten of vragen zijn niet makkelijk op te lossen.
Bij therapie, anders dan bij coaching, wordt de vraag verder en dieper onderzocht. Zo komen meer oorzaken dieper naar voren en wordt er meer aandacht besteed aan het onderzoeken en verwerken van zaken uit het verleden.

Integratieve pyschotherapie

Ik werk met een integratieve methode. Dit betekent dat ik vanuit verschillende theoretische kaders met een combinatie van methodes werk. Je wordt begeleid op een cliëntgerichte manier, zodat de methode zal aansluiten bij je situatie. Afhankelijk van je klacht en persoonlijkheid worden de (combinaties van) methodes aangereikt.
Ook voor therapie geldt dat de vorm van begeleiding erop is gericht dat je:
• je probleem kan hanteren of voor je problemen oplossingen vindt
• antwoorden op vragen kunt vinden
• kennis en vaardigheden ontwikkelt
• inzichten ontwikkelt
• ongebruikte mogelijkheden leert te benutten.

Daarnaast onderscheidt therapie zich van coaching hierin dat deze ook gericht is op:
• ontwikkelen van inzichten uit het verleden
• verwerken van (traumatische) ervaringen uit het verleden.

Werkwijze
De oplossingsgerichte visie wordt ook bij integratieve therapie ingezet. Door wat stil te staan bij de klacht zelf of terug te gaan naar het verleden zul je andere inzichten krijgen en zaken kunnen verwerken. Hierdoor wordt het mogelijk om je klacht op een andere manier te benaderen. Je krijgt ruimte voor persoonlijke groei en kunt meer plezier ervaren.

Tijdens de intake wordt het doel en het traject besproken. In samenspraak,  afgestemd op je voorkeur en je doelen, wordt er een plan van aanpak opgesteld. Het komen tot een voor jou gewenste verandering staat centraal.

Methode
Voor de integratieve therapie maak ik gebruik van NLP, cognitieve gedragstherapie RET, mindfulness, hypnotherapie, EMDR en innerchild.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955