Home Zakelijk Verlies op werk Reorganisatie

Verliesverwerking na reorganisatie

Het merendeel van de reorganisaties mislukt

Uit onderzoek blijkt dat de houding van werknemers een belangrijk obstakel kan zijn voor het slagen van een reorganisatie.
Juist omdat de medewerkers zich sterk verbinden met de organisatie zoals zij die gewend waren, doet een verandering pijn.
Juist omdat de meeste werknemers erg veel waarde hechten aan hun baan, zijn zij als werknemer ook kwetsbaar als het gaat om verandering of verlies van werk.
Vaak is er te weinig ruimte om over de veranderingen mee te denken of om over de oude situatie te praten. Meestal werkt deze toestand zeer weerstand verhogend, en raken de werknemers gedemotiveerd.
Deze weerstand is de belangrijkste oorzaak van het mislukken van reorganisaties. Zeker als deze “de kop in wordt gedrukt”. Vaak mag er niet worden gesproken over het ervaren van de veranderingen. Dit kost immers tijd en vaak wordt direct doorgaan naar de nieuwe situatie belangrijker gevonden. Hierdoor blijft de weerstand in stand.

Verlies van functie: van weerstand naar motivatie
De uitdaging is dus om juist wél stil te staan bij het verlies die de functieverandering inhoudt en juist wél aandacht te schenken aan dat wat er leeft bij de werknemer. Door de weerstand samen met de werknemer te onderzoeken, wordt bereikt dat de obstakels worden weggeruimd en dat de werknemer klaar is om gemotiveerd in de verandering mee te gaan.


Wat doet Kempers Coaching + Ontwikkeling voor werkenden die met een verandering of verlies van functie te maken hebben
• luistert, waardoor de werknemer zijn/haar gehele verhaal kwijt kan
• inzichtelijk maken van het rouwproces, wat voor voor herkenning en geruststelling zorgt
• in balans brengen van gevoelens
• begeleiden van proces hoe van oude naar nieuwe functie wordt gegaan
• kwaliteiten van werknemer in de nieuwe functie onderzoeken en leren hoe deze in te zetten.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955