Home Zakelijk Verlies op werk Dierbaar persoon

Verlies van een dierbare

Persoonlijk verlies leidt tot een forse afname in het werkplezier

Uit de gegevens van de landelijke stichting rouwbegeleiding (LSR) blijkt dat bij verliezen die worden veroorzaakt door het overlijden van een dierbaar persoon ongeveer 40% van de werknemers zich ziek meldt en dat jaarlijks velen hun werk zelfs opgeven. Bij het overlijden van de partner keert slechts 50% volledig in de oude functie terug. Hiermee wordt duidelijk dat deze privé-situatie grote gevolgen kan hebben voor uw organisatie. Aandacht voor rouw op het werk is daarom onontbeerlijk.

Wat u kunt doen om uw werknemer terug te laten keren naar het werk
Werkgever en collega’s besteden meestal veel aandacht aan de rouwende, maar vaak is de zorg kortstondig omdat “het werk immers doorgaat”.
Terwijl de steun voor de langere termijn wellicht nog belangrijker is. Concreet kan dit inhouden dat u afspraken maakt over verlof, aanpassingen in het takenpakket en in de werktijden. Voor de werknemer kan terugkeren op de werkvloer als een last en een hoge drempel ervaren worden. Aandacht besteden aan de situatie en afspraken maken zullen de werknemer helpen bij de werkhervatting. Daarnaast kunt u ondersteuning geven door professionele coaching, gespecialiseerd in verliesverwerking, aan te bieden.

Welke aspecten komen bij mijn begeleiding aan de orde bij het verlies verwerken van een dierbare:
• verhaal kwijt kunnen
• inzichtelijk maken van het rouwproces
• in balans brengen van gevoelens
• handvatten aanreiken om door te gaan
• zingeving; welke plek kan het werk weer innemen
• evenwicht hervinden tussen privé en werk.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955