Home Zakelijk Coaching

Coaching

Met coaching creëert u een gelegenheid voor de persoonlijke ontwikkeling in het werk. De medewerker vergroot zijn/haar zelfkennis en kan nieuwe inzichten in eigen functioneren ontwikkelen. Ook kan coaching een oplossing bieden wanneer spanningen op het werk leiden tot disfunctioneren of tot andere klachten.

Waarbij coaching?
• Effectiever communiceren
• Verbetering van samenwerking en functioneren
• Inzicht in eigen handelen vergroten
• Stress management
• Time management
• Begeleiden bij reïntegratie
• Reflectie op loopbaan/mobiliteit binnen organisatie
• Bevorderen van assertiviteit en initiatief
• Omgaan met verlies van een dierbare, van de gezondheid of van een collega
• Omgaan met functie- en organisatieveranderingen en/of dreigend ontslag
• Problemen in de privé-sfeer die doorwerken in het dagelijks functioneren

Werkwijze
In de oplossingsgerichte aanpak is de aandacht van Kempers Coaching + Ontwikkeling volledig gericht op de beleving van de ander. Het doel is het beste uit de gecoachte te halen door te allen tijde het zelfinzicht te vergroten.
Meer zelfinzicht maakt iemand bewuster van zijn patronen en belemmeringen die voortvloeien uit eigen gedrag. Hierdoor worden nieuwe inzichten verkregen, bijvoorbeeld hoe eigen kwaliteiten optimaler benut kunnen worden.

Methode
Bij Kempers Coaching + Ontwikkeling staat niet het probleem centraal maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding zijn NLP, RET, Mindfulness en andere oplossingsgerichte methodes zoals Beelddenken.

Wat zijn de resultaten voor u als medewerker?
De resultaten zijn uiteraard afhankelijk van het gestelde coachdoel.
Werknemers die bij Kempers Coaching + Ontwikkeling hun coachtraject hebben afgesloten hebben de volgende ervaringen:
• door meer zelfinzicht meer zelfvertrouwen
• beter en/of anders omgaan met moeilijke situaties
• benutten van ongebruikte mogelijkheden
• meer plezier in het werk
• motivatie verhogend.

 

Kempers Coaching + Ontwikkeling
- Lage Rijndijk 8 - 2315 JT Leiden - 071 5141955